ה’צדיק מלנינגרד’ הרב יצחק קוגן כותב את אות בספר תורה המהודר (Copy)