רבה של רוסיה הגר»ב לאזאר כותב את האות הראשונה בספר תורה המהודר (Copy)