רבה של רוסיה הגר”ב לאזאר כותב את האות הראשונה בספר תורה המהודר (Copy)